See English Version

    اطلاعیه در خصوص اسکان شرکت کنندگان


    *شرکت کنندگان محترمی که تمایل به دریافت اطلاعات اسکان هستند با شماره 6863  158  0990 جناب اقای ارشادی فرد تماس بگیرند*