حضور گسترده زائران در جوار مرقد شهید سلیمانی

کرمان – زائران با حضور در گلزار شهدا در ویژه برنامه های مذهبی و فرهنگی دهه مقاومت شرکت می کنند.