رئیس مرکز اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه آزاد منصوب شد

دکتر طهرانچی با صدور حکمی علمشاهی را به عنوان رئیس مرکز اداری، مالی و پشتیبانی سازمان مرکزی دانشگاه منصوب کرد.