«مه گرفتکی» دید افقی در خوزستان را به ۵۰ متر رساند

اهواز – مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: به علت مه گرفتگی میزان دید در برخی شهرهای خوزستان کاهش یافت.