نفرات برتر جشنواره داستان «قصه خانواده من» معرفی شدند

نفرات برتر دومین جشنواره داستان کوتاه «قصه خانواده من» از سوی فرهنگسرای خانواده اعلام شد.