مزایده ۴۷۰کیلوگرم زعفران به همراه ۲۲۱ردیف کالا برگزار می شود

بندرعباس – رئیس کل دادگستری هرمزگان از برگزاری مزایده سراسری فروش ۴۷۰ کیلوگرم زعفران به همراه ۲۲۱ ردیف کالای موجود در انبارهای اموال تملیکی این استان خبر داد.