«امام رضا (ع)، الگو گفتگو و مدارا»بخش ویژه جشنواره فرهنگ رضوی است

فیاضی گفت: در دهمین دوره برگزاری جشنواره جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌های کشور، بخش ویژه ای نیز با عنوان «امام رضا (ع)، الگو گفتگو و مدارا» در نظر گرفته شده و مهلت شرکت ۲۸ اسفندماه است.